HR/Mevr. ontzorgt
en denkt met je mee.
Employee Journey
Hiermee valt of staat het succes van een tevreden en goed functionerend team.

Met een duidelijke onboardingstrategie zorg je dat jouw nieuwe teamlid zich snel als een vis in het water voelt binnen jouw organisatie.

Medewerkers hebben behoefte aan coaching om het maximale uit zichzelf te halen. Daar pluk je als werkgever de vruchten van.

HR/Mevr. organiseert samen met jou de evaluatiegesprekken en zorgt voor een correct onderhouden dossier, dat voldoet aan de wettelijke eisen. Een zorgvuldig onderhouden dossier geeft een goed beeld van de talenten en ontwikkelingen van je personeel. Zo heb je altijd de juiste persoon op de juiste plek en blijft jouw team doelgericht en gemotiveerd aan het werk.

Een afrondende fase binnen de employee journey betreft offboarding. Om welke reden jouw teamlid ook uit dienst gaat: je wilt ervoor zorgen dat dit volgens de juiste procedure verloopt en de afronding naar ieders tevredenheid is.
Recruitment
Recruitment is een vak apart, al kan ik je zeker helpen met het opzetten van een effectief recruitmentproces. Denk aan het inrichten van digitale recruitment systemen, werving & selectie strategie, assessments, sollicitatiegesprekken en het in kaart brengen van de juiste kandidaat-profielen.
Functieprofiel en competenties
Welke competenties zoek je nog in het team en welke behoeften hebben de medewerkers zelf? De antwoorden op deze en andere vragen vormen de blauwdruk van elk functieprofiel.

Een compleet en actueel functieprofiel, inclusief beschrijving van de benodigde competenties, dient ook als leidraad voor evaluatiegesprekken, salariëring en formuleren van KPI’s. En is daarom onmisbaar om de ontwikkeling van je team te beoordelen en te begeleiden.
Salariëring en Beloning
Hoe weet je of een werknemer zijn salaris waard is? Hoe verhouden de salarissen zich tot elkaar? Hoe beloon je een medewerker naar geleverde prestaties?

Een salaris staat nooit op zichzelf en vormt altijd een onderdeel van een groter geheel. Denk aan de zwaarte van de functie, het vastleggen van KPI’s, de organisatiedoelstellingen, leeftijd, ervaring of aantal dienstjaren.

HR/Mevr. denkt met je mee bij het vinden van de juiste rekenformule.
Verzuim
Bij verzuim kun je soms wat hulp en advies gebruiken. Want wat doe je bij langdurig verzuim en hoe ga je om met complexe situaties?

HR/Mevr. staat je bij met kennis en advies over de Wet Verbetering Poortwachter en casemanagement bij verzuim.

Maar ook voor het bevorderen van gezondheid binnen het team, burn out preventie of het optimaliseren van de ergonomische werkplek (zowel op kantoor als de thuiswerkplek) kun je me inschakelen.
Personeelswijzer
In de personeelswijzer staat relevante en praktische informatie over de organisatie.
Dat kunnen zijn: huishoudelijke regels, wetgeving, veiligheid, omgangsnormen of de cultuur van het bedrijf.

HR/Mevr. legt deze informatie voor je vast in een overzichtelijk handboek of document.
RI&E
In de RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) formuleer je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, en hoe je die tot een minimum beperkt. Typisch zoiets waar je als ondernemer vaak geen tijd voor hebt. Toch is dit een wettelijk verplicht onderdeel van je business, net zoals het aanstellen van een preventiemedewerker. Voor je personeel wel zo’n veilig idee.

HR/Mevr. helpt je met het analyseren van de behoeftes en het uitzetten van het benodigde traject. Denk aan een BHV-plan, het opstellen van een arbobeleid, het in kaart brengen van risico’s en het faciliteren van een optimale (ergonomische) werkomgeving.  
Klaar om van jouw team het beste team van de wereld te maken?
Neem contact op!