Disclaimer + Privacy statement
Disclaimer voor hrmevr.nl
HR/Mevr. (Kamer van Koophandel: 61853569), hierna te noemen HR/Mevr., verleent u hierbij toegang tot hrmevr.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. HR/Mevr. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op hrmevr.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Beperkte aansprakelijkheid
HR/Mevr. spant zich in om de inhoud van hrmevr.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op hrmevr.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HR/Mevr. Voor op hrmevr.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HR/Mevr. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HR/Mevr. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HR/Mevr., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.